JAWROTEX sp. z o.o.

Spółka JAWROTEX sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000414836
 • REGON – 122528962
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-03-16

Data ogłoszenia wpisu – 2012-04-02

Dane adresowe firmy JAWROTEX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Mogilska 43

Miejscowość – 31-545 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.066559
Długość geogr. – 19.9741

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

PKD 2 –

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

KAVA TRAVEL sp. z o.o.

Spółka KAVA TRAVEL sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000414449
 • REGON – 146059738
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-03-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-04-03

Dane adresowe firmy KAVA TRAVEL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Topiel 6A

Miejscowość – 00-350 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.237799
Długość geogr. – 21.02773

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

PKD 2 – 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

PKD 3 – 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Dane wpisane do KRS

JDD INWEST sp. z o.o.

Spółka JDD INWEST sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000414685
 • REGON – 146054617
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-03-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-04-02

Dane adresowe firmy JDD INWEST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wolska 84/86 10

Miejscowość – 01-229 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.23303
Długość geogr. – 20.96475

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

PKD 2 – 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

PKD 3 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

Dane wpisane do KRS

Q2 PLUS OSTROWSKI – PRACZYK sp.j.

Spółka Q2 PLUS OSTROWSKI – PRACZYK sp.j. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000414729
 • REGON – 302069825
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-03-20

Data ogłoszenia wpisu – 2012-04-04

Dane adresowe firmy Q2 PLUS OSTROWSKI – PRACZYK sp.j.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Strusia 6 19

Miejscowość – 60-711 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.39814
Długość geogr. – 16.90312

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Dane wpisane do KRS

COMPETEAM GROUP sp. z o.o.

Spółka COMPETEAM GROUP sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000415088
 • REGON – 146059678
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-03-20

Data ogłoszenia wpisu – 2012-04-04

Dane adresowe firmy COMPETEAM GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Długa 23/25 21

Miejscowość – 00-238 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.24786
Długość geogr. – 21.00668

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

PKD 2 – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 3 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

Dane wpisane do KRS

V4L sp. z o.o.

Spółka V4L sp. z o.o. / siedziba Szczecin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000414797
 • REGON – 321196078
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-03-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-04-03

Dane adresowe firmy V4L sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Szczecin

Ulica – Wielka Odrzańska 29 5

Miejscowość – 70-535 Szczecin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.425709
Długość geogr. – 14.56292

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

PKD 2 – 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 3 – 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dane wpisane do KRS

PROCOMPANY sp. z o.o.

Spółka PROCOMPANY sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000414733
 • REGON – 242883779
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-03-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-04-03

Dane adresowe firmy PROCOMPANY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Wincentego Pola 20 0

Miejscowość – 40-596 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.245689
Długość geogr. – 18.993401

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

PKD 3 – 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Dane wpisane do KRS

TICKETING SERVICE sp. z o.o.

Spółka TICKETING SERVICE sp. z o.o. / siedziba Bytom

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000414619
 • REGON – 242887263
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-03-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-04-03

Dane adresowe firmy TICKETING SERVICE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bytom

Ulica – Bernardyńska 1

Miejscowość – 41-902 Bytom

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.342825
Długość geogr. – 18.922755

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury

PKD 2 – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

PKD 3 – 26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

Dane wpisane do KRS

ADM SERWIS sp. z o.o.

Spółka ADM SERWIS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000414376
 • REGON – 12668504
 • NIP – 5241911591

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-03-20

Data ogłoszenia wpisu – 2012-04-04

Dane adresowe firmy ADM SERWIS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Znanieckiego F. 14 6

Miejscowość – 03-980 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22732
Długość geogr. – 21.089015

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 2 –

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

T&G GRAND GROUP sp. z o.o.

Spółka T&G GRAND GROUP sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000414987
 • REGON – 146052736
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-03-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-04-03

Dane adresowe firmy T&G GRAND GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wspólna 50A 35

Miejscowość – 00-684 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.227161
Długość geogr. – 21.013519

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Dane wpisane do KRS